S rozvojem internetu a služeb poskytovaných online se začíná i u nás v oblasti zařizování interiérů objevovat nabídka služeb na dálku. Můžete se setkat s názvy jako „online návrhy“ nebo „e-design“, „virtuální designér“ apod. Jak takový návrh interiéru přes internet funguje?

Hlavní rozdíl oproti „klasickému“ interiérovému designérovi je v tom, že designér klienta osobně nenavštíví. Část práce, kterou tak designér běžně dělá (zaměření interiéru, fotografování, úvodní rozhovor) musí udělat klient (s nápovědou designéra) sám.

Pro lepší představu si nejprve řekněme, jak pracuje tradiční designér. V typickém projektu designér

1. pomůže klientovi definovat jeho potřeby, přání a rozpočet během úvodního i následujících setkání

2. zmapuje, změří a vyfotografuje interiér

3. vytvoří koncepci budoucího interiéru

4. požaduje zálohu na designérovu práci, která se pohybuje mezi 50 – 70% z celkové částky za návrh

5. vytvoří půdorys, barevnou paletu, vzorkovnici, seznam doporučených výrobků včetně rozpočtu

6. může vytvořit další výkresy nebo 3D vizualizaci

7. před předáním konečného návrhu klient doplatí zbytek z celkové ceny za návrh

8. designér zajistí a koordinuje realizaci projektu, která se hradí zvlášť.

Online interiérový designer

1. pomůže klientovi definovat jeho přání a potřeby prostřednictvím podrobného online dotazníku (případně po telefonu nebo přes Skype apod.). Designér tak získá informace stejně, jako kdyby se s klientem setkal osobně

2. pomocí instrukcí od designéra si klient sám změří a vyfotografujete interiér, nakreslí jednoduchý plánek a zašle vše designérovi

3. designér vytvoří koncept, který zašle klientovi e-mailem. Pokud se mu bude koncept líbit, bude vyzván k zaplacení předem dohodnuté celkové ceny (zde se nedoporučuje kvůli online spolupráci vybírat zálohu a pak žádat doplatek, lepší je nechat si zaplatit předem a například nabízet garanci vrácení peněz v případě nespokojenosti, či jinou záruku). Platbu lze požadovat i zcela před započetím zakázky, tj. ještě před tvorbou konceptu.

4. stejně jako v klasickém designovém procesu poté designér vytvoří půdorys, barevnou paletu, vzorkovnici a seznam doporučených výrobků včetně rozpočtu. Průběh prací může konzultovat s klientem opět přes internet (e-mail, Skype…)

5. finální návrh pak buď celý klientovi zašle elektronicky – emailem. Nebo celý návrh vypracuje v papírové podobě a klientovi zašle poštou. Výhodou druhého způsobu je, že klient dostane i reálné vzorky materiálů. Obě varianty lze i kombinovat – vzorky zaslat poštou, dokumentaci elektronicky.

5. realizaci si zajistí klient sám vlastními silami. Designér mu může ve vypracovaném projektu poskytnout kontakty na doporučené firmy či řemeslníky, doporučit vhodné pracovní postupy apod.

Výhodou online procesu je zejména to, že je cenově dostupnější než klasická služba. To je tím, že část práce, kterou běžný designér musí udělat, udělají klienti sami. Designér ušetří čas i energii díky tomu, že nemusí za klientem cestovat.

Online službu také může člověk využít, ať bydlí kdekoli, stačí přístup k internetu. Je zde tedy mnohem větší skupina potencionálních zákazníků. Je to služba vhodná pro lidi, kteří si chtějí nakupování a vlastní zařizování zajistit sami, ale potřebuji „návod“ jak vše uspořádat a sladit, aby to odpovídalo jejich přání, představám a potřebám.

A v neposlední řadě získá klient svůj návrh rychleji, než v případě spolupráce s klasickým designérem.

Služba to určitě není pro každého – pokud klient potřebuje podrobnější výkresy a 3D vizualizaci, nevyhovuje mu komunikace přes internet nebo požaduje i zajištění realizace, je pro něj lepší obrátit se na designéra, se kterým můžete spolupracovat „tváří v tvář“. Výhoda klasického procesu je také v tom, že se designér může více „nacítit“ na prostor, když v něm opravdu může být, může si ho prohlédnout,  prohlédnout si i celý dům, okolí atd. Celá spolupráce je osobnější.

Online návrhy interiéru jsou u nás relativně novou službou, která si podle mně zatím teprve hledá své příznivce. Je to určitě zajímavá příležitost, zvlášť, pokud se třeba budete na online návrhy specializovat a odlišíte se tak od konkurence.

Pro představu, jak tato služba funguje v zahraničí, se podívejte třeba na Havenly.com (kde dokonce spojili službu návrhu interiéru se službou dodání nábytku a s možností splátek), Interior Design Service Online nebo Stellar Interior Design